Wat is een plafondbedrag?

Voorbeeld: als het remgeld van een gezinslid in 2020 opliep tot 477,54 euro of meer en in 2021 tot 487,08 euro of meer, wordt het plafondbedrag in 2022 voor het hele gezin met 112,62 euro verlaagd.

Wat is een plafondbedrag?

Voorbeeld: als het remgeld van een gezinslid in 2020 opliep tot 477,54 euro of meer en in 2021 tot 487,08 euro of meer, wordt het plafondbedrag in 2022 voor het hele gezin met 112,62 euro verlaagd.

Hoeveel bedraagt maximumfactuur cm?

De sociale MAF is een bijkomende bescherming voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming (behalve als deze toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft). CM betaalt voor hen al het remgeld terug dat per kalenderjaar het plafond van 487,08 euro overschrijdt.

Wat valt onder de maximumfactuur?

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt de ‘maximumfactuur’ (MAF) aan elk gezin de garantie dat het jaarlijks voor geneeskundige verzorging niet meer hoeft uit te geven dan een maximumbedrag.

Hoe wordt de maximumfactuur berekend?

Het bedrag van de inkomens-MAF is afhankelijk van uw netto belastbaar gezinsinkomen van het tweede jaar voor het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. De netto belastbare inkomens van alle gezinsleden worden samengeteld.

Wie heeft recht op maximumfactuur?

Als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan hebt u in principe recht op de sociale MAF. Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast. Het totale maximumbedrag van het gezin dat de verhoogde tegemoetkoming geniet, is 450 EUR ( geïndexeerd bedrag).

Welke maatregel is je jaarlijks remgeld nooit hoger dan het plafondbedrag?

Dankzij die MAF is het jaarlijks remgeld voor medische prestaties nooit hoger dan een bepaald plafondbedrag. Eens je uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, wordt het remgeld voor de volgende behandelingen volledig terugbetaald.