Wat is een Vreemdelingennummer?

Wat is een Vreemdelingennummer?

​Het V-nummer staat voor vreemdelingennummer. Dit nummer wordt toegekend aan iedere niet-Nederlandse persoon die een aanvraag voor een verblijfsvergunning start. Het nummer staat vermeld in de brieven van de IND. Ook staat het nummer op de achterkant van de verblijfsvergunning.

Hoe lang duurt het om een verblijfsvergunning te krijgen?

Een wettelijke beslistermijn van 6 maanden geldt voor: Aanvraag verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd. Aanvraag verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene. Aanvraag toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Hoe lang moet verblijfsvergunning geldig zijn?

De IND toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Binnen 90 dagen hoort u of u een verblijfsvergunning krijgt of niet. De verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd. Na 5 jaar kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Waar staat de V-nummer?

V-nummer. Om informatie over uw aanvraag (dossier) te kunnen geven, heeft de IND uw V-nummer of zaaknummer nodig. Het V-nummer en zaaknummer staan op de brieven van de IND. Het V-nummer staat ook op de achterkant van de verblijfsvergunning of het verblijfsdocument.

Hoe kom je in aanmerking voor een verblijfsvergunning?

Voorwaarden verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
  • U heeft een ziektekostenverzekering.
  • U heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
  • U bent minstens vijf jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
  • U heeft een niet-tijdelijk verblijfsdoel.

Wat is mijn verblijfsstatus?

Iedereen die in Nederland woont of zich in Nederland vestigt, heeft een verblijfstitel. Hierin staat bijvoorbeeld dat u de Nederlandse nationaliteit heeft of wat uw verblijfsstatus is. Dit kunt u aantonen met een geldig identiteits- of verblijfsdocument.

Is V-nummer BSN nummer?

IND on Twitter: “@JeroenvZuijlen Op een verblijfsdocument staat geen BSN-nummer, een bewijs van het BSN is te verkrijgen bij de gemeente, 1/2” / Twitter.

Is een V-nummer een BSN?

Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. U krijgt een BSN als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP).