Hoe gebruik je APA in Word?

Hoe gebruik je APA in Word?

APA gebruiken in Microsoft Word Voor een verwijzing in de tekst: ga naar verwijzingen – citaat invoegen. Vanuit deze citaties kun je automatisch je literatuurlijst genereren. Dit doe je via verwijzingen – bibliografie. Zo zet Word al jouw citaten automatisch in een lijst, in APA-stijl.

Hoe citeer je een webpagina?

Als je een webpagina of online artikel citeert in APA-stijl, bestaat de verwijzing in de tekst uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Merkus & Streefkerk, 2020). Hierbij kan de auteur ook een organisatie zijn, bijvoorbeeld: (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Hoe verwijs ik naar een bron in de tekst?

Als in de tekst van een werkstuk een bron letterlijk geciteerd wordt (of beschreven) kan ook op die plaats de bron vermeld worden. Die bron staat al uitgebreid beschreven in de bronnenlijst, daarom kan hier volstaan worden met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase.

Hoe doe je APA in tekst?

APA-verwijzingen in de tekst bestaan uit de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie. Wanneer je een specifiek deel van een bron aanhaalt, moet je ook het paginanummer of het bereik opnemen in je verwijzing. Voorbeelden zijn: (Benders, 2020, p. 70) of (Ayuk, 2021, pp.

Hoe bronnenlijst APA?

Volg deze instructies om je APA-literatuurlijst op te maken:

  1. Plaats de sectietitel “Literatuurlijst” dikgedrukt bovenaan de pagina (gecentreerd).
  2. Zet de bronvermeldingen in alfabetische volgorde.
  3. Gebruik dubbele regelafstand voor alle tekst.
  4. Laat bronvermeldingen vanaf de tweede regel inspringen met een tab.

Hoe verwijzen naar een link?

Hoe moet een link worden weergegeven? Het webadres staat altijd aan het einde van een verwijzing in een bronnenlijst, nooit in de tekst – tenzij de auteur de link apart noemt, maar dus niet als bronvermelding. De URL wordt helemaal genoemd, inclusief http:// of https://.

Hoe maak je een APA?

In oktober 2019 is de 7de druk van het APA handboek gepubliceerd….Basisregels APA literatuurlijst.

APA-format AuteurAchternaam, Initialen. (Jaar). TitelBoek (Editie). Stad, Land: Uitgever.
In literatuurlijst Sneijder, W. (2014). Schieten van afstand treft vaak doel. Dordrecht, Nederland: Voetbal International.

Hoeveel auteurs in tekst APA?

Bij de verwijzing in de tekst tussen haakjes de zin gebruik je een komma tussen et al. en het jaartal. Vanaf drie of meer auteurs gebruik je vanaf de tweede verwijzing in de tekst et al. Vanaf zes of meer auteurs gebruik je bij iedere verwijzing in de tekst et al.